Fiscaal-sociaal nichekantoor gebaseerd op Academische know how in combinatie met een uitgebreide praktijkervaring.

Het advocatenkantoor Bloom werd in 2015 opgericht door Michel Maus, Kristof Salomez, Mark Delanote en Denis-Emmanuel Philippe. Bloom onderscheidt zich van alle andere advocatenkantoren door zijn combinatie van fiscaal recht en sociaal recht, maar ook en vooral doordat alle vennoten van Bloom niet enkel een uitgebreide praktijkervaring kunnen voorleggen als advocaat doch daarnaast tevens professor zijn aan één of meerdere Belgische Universiteiten (UGent, UAntwerpen, V.U.B., ULiège). De vennoten van Bloom zijn stuk voor stuk een autoriteit binnen hun vakgebied en staan garant voor de hoogste kwaliteit voor zijn dienstverlening, zowel in de adviespraktijk als in betwistingen voor de hoven en rechtbanken. De medewerkers van Bloom werden met de grootste zorg uitgekozen op basis van hun wetenschappelijke en praktische vaardigheden. Bloom werd in 2017 aanbevolen in The Legal 500 voor hun expertise in fiscaliteit (Tier 3). 
 
Bloom is een solide partner die u een oplossing biedt voor elk juridisch probleem en u bijstaat in gerechtelijke en administratieve gedingen met creatieve oplossingen en argumenten. De advocaten van Bloom pleiten voor alle rechtscolleges met inbegrip van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijke Hof en de Raad van State.
 
Op sociaalrechtelijk vlak heeft Bloom een bijzondere deskundigheid op het vlak van ontslag, arbeidsduur, internationale tewerkstelling, collectief arbeidsrecht, loon en aanvullende pensioenen, sociale zekerheidsbijdragen, schijnzelfstandigheid, arbeidsveiligheid en gezondheid,  ambtenarenrecht en sociaal strafrecht. Bloom behandelt dossiers in de private sector doch de advocaten van Bloom bezitten daarnaast een uitzonderlijke deskundigheid op het vlak van de toepassing van het sociaal recht en ambtenarenrecht in de publieke en semi-publieke sector.
 
Op fiscaalrechtelijk vlak is Bloom toonaangevend op het vlak van fiscale betwistingen en fiscale fraude. De advocaten van Bloom verlenen bijstand aan belastingplichtigen bij hun contacten met de overheid (verkrijgen van voorafgaande beslissingen, bemiddeling, bijstand bij controle, fiscale regularisaties,…). Ze focussen zich ook op adviesverleningen en beleidsondersteunende consultancy voor een ruime waaier van fiscale onderwerpen, waaronder internationale fiscale planning, loonfiscaliteit, vennootschapsreorganisaties, vastgoedtransacties en estate planning.