Bloom Law zoekt een Advocaat medewerker gespecialiseerd in Sociaal Recht

 
Bloom-Law Firm is een fiscaal-sociaal nichekantoor dat een sterke academische knowhow combineert met een uitgebreide professionele praktijkervaring.
Sinds de oprichting in 2015 kent Bloom-Law een zeer sterke groei waardoor we voortdurend op zoek zijn naar gedreven professionals, die de uitdaging wensen aan te gaan om de dynamiek van ons kantoor te verstevigen.
Op dit ogenblik is het Sociaal departement op zoek naar een nieuwe advocaat-medewerker met een 3 tot 5 jaar professionele ervaring in de beoefening van het sociaal recht.
 
Functie
 
Je maakt deel uit van het departement Sociaal Recht (Bloom Employment Law), dat zich toelegt op het gehele sociaal recht, waaronder:
 • het verstrekken van adviezen in sociaalrechtelijke geschillen of probleemstellingen aan particulieren, bedrijven, overheden;
 • het uitwerken van gedetailleerde studies;
 • het inspelen op nieuwe tendensen binnen het sociaal recht;
 • het opvolgen van sociaalrechtelijke procedures en het verdedigen van de belangen van onze cliënten voor de verschillende rechtbanken;
 • het uitvoeren van consultancy-opdrachten;
 • het meewerken aan publicaties;
 • het verstrekken van opleidingen;
 • het inschatten en beheren van de sociaaljuridische risico’s voor onze cliënten;
 • het sluiten van transacties en het focussen op oplossingsgerichte juridische acties;
 • het redactioneel uitwerken van collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten, sociale documenten, arbeidsreglementen, ….;
 • het creatief en innovatief toepassen van de sociale wetgeving;
 • ...
 
Wie we zoeken?
 
Je bezit een Master in de Rechten met:
 • tussen de 3 en 5 jaar ervaring in het sociaal recht;
Je moedertaal is Nederlands en je bezit een praktische kennis van het Frans en Engels.

Wat we bieden?
 
Wie binnen Bloom Employment Law wordt aangeworven komt op termijn in aanmerking om door te groeien tot vennoot. De uitdaging is groot en vereist natuurlijk de nodige kennis en expertise, maar als uitgangspunt wordt niemand aangenomen in het kader van een beperktere loopbaanhorizon. Only the sky is the limit. Enkel medewerkers die hier zelf expliciet om verzoeken kunnen werkzaam blijven als medewerker.
In het verlengde van dit uitgangspunt wordt een ‘personeelsbeleid’ gevoerd waarbij vooral de interne doorstroommogelijkheden centraal staan.

We proberen hierbij steeds duidelijkheid te creëren over verwachtingen en loopbaanperspectieven. Iedereen heeft recht op een correcte en eerlijke feedback over zijn loopbaan binnen Bloom Employment Law.

Ook bestaat er binnen Bloom Employment Law geen ruimte voor onderlinge competitie. Onze energie richt zich immers op de ondersteuning van onze klanten. Teamspirit en loyauteit staan steeds centraal. Dit betekent dat iedereen elkaar helpt en de nodige bijstand verleent. Naast een correcte financiële vergoeding, wordt hoge aandacht besteed aan de ‘fun-factor’ en een tastbare worklife balance.

Bloom beschikt over verschillende faciliteiten, waarbij telewerk eveneens wordt aangemoedigd. Wie waar en wanneer presteert, is minder belangrijk. Het resultaat en de output maken immers het verschil.

Binnen een zeer competitieve omgeving gelden twee factoren: de retentie van de bestaande klanten en het aantrekken van nieuwe cliënten. Deze focus mogen we niet uit het oog verliezen. Vandaar dat iedereen ervoor moet zorgen dat er snel gereageerd wordt op vragen van klanten, business-opportuniteiten, … en vooral praktische en kwalitatieve adviezen worden verstrekt. Hier leggen wij de klemtoon op het verstrekken van doelgerichte en uiterst bruikbare adviezen. Onze academische achtergrond biedt hierbij een bijkomende kwaliteitsgarantie.

Dit maakt ons anders dan de meeste advocatenkantoren.

Onze ambitie schuilt in ons streven naar een aangename werkomgeving, waarin iedereen zich gelukkig voelt. Daarom werd Bloom Law opgericht. Dit verstevigt onze juridische slagkracht, en maakt het verschil. Eigenlijk op alle vlakken.

Vanzelfsprekend wordt elke sollicitatie strikt vertrouwelijk behandeld.
 
Geïnteresseerd?
 
Neem contact op met: 
Kristof Salomez (0473/27 34 25) of per mail kristof.salomez@bloom-law.be
Joris De Wortelaer (0475/52 06 13) of per mail joris.dewortelaer@bloom-law.be