Bloom Law zoekt een Senior Associate of counsel - Sociaal Recht
 
 
Bloom-Law Firm is een fiscaal-sociaal nichekantoor dat een sterke academische knowhow combineert met een uitgebreide professionele praktijkervaring.

Sinds de oprichting in 2015 kent Bloom-Law een zeer sterke groei waardoor we voortdurend op zoek zijn naar gedreven professionals, die de uitdaging wensen aan te gaan om de dynamiek van ons kantoor te verstevigen.

Op dit ogenblik is het Sociaal departement op zoek naar een advocaat met meer dan 6 jaar professionele ervaring in het sociaal recht, bij voorkeur als advocaat.

Deze vacature biedt de opportuniteit om binnen een periode van 3 tot maximum 5 jaar als vennoot binnen het departement Sociaal Recht te worden aangesteld. Hierbij is niet vereist dat men reeds over eigen cliënteel beschikt.

Functie
 
Je maakt deel uit van het departement Sociaal Recht (Bloom Employment Law), dat zich toelegt op het volledige sociaal recht, waaronder:
 • het verstrekken van adviezen in sociaalrechtelijke geschillen of probleemstellingen aan particulieren, bedrijven, overheden;
 • het uitwerken van gedetailleerde studies;
 • het inspelen op nieuwe tendensen binnen het sociaal recht;
 • het opvolgen van sociaalrechtelijke procedures en het met brio verdedigen van de belangen van onze cliënten voor de verschillende rechtbanken;
 • het uitvoeren van consultancy-opdrachten;
 • het meewerken aan publicaties;
 • het verstrekken van opleidingen;
 • het inschatten en beheren van de sociaaljuridische risico’s voor onze cliënten;
 • het sluiten van transacties en het focussen op oplossingsgerichte juridische acties;
 • het redactioneel uitwerken van collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten, sociale documenten, arbeidsreglementen, ….;
 • het creatief en innovatief toepassen van de sociale wetgeving;
 • ...
 
Wie we zoeken?
 
 • Meer dan 6 jaar ervaring in het sociaal recht
Je moedertaal is Nederlands en je bezit een praktische kennis van het Frans en Engels.
 
Wat we bieden?
 
De vacature biedt binnen een redelijke termijn (3 tot 5 jaar) uitzicht op een benoeming als vennoot. Om als vennoot te kunnen worden benoemd dient men in staat te zijn dossiers volledig zelfstandig te behandelen, en dient men mede als aanspreekpunt voor het cliënteel te kunnen functioneren. Men dient niet over een eigen cliëntenportefeuille te beschikken om als vennoot te kunnen toetreden.

Binnen Bloom Employment Law bestaat geen ruimte voor onderlinge competitie. Onze energie richt zich immers op de ondersteuning van onze klanten. Teamspirit en loyauteit staan steeds centraal. Dit betekent dat iedereen elkaar helpt en de nodige bijstand verleent. Naast een correcte financiële vergoeding, wordt hoge aandacht besteed aan de ‘fun-factor’ en een tastbare worklife balance.

Bloom beschikt over verschillende faciliteiten, waarbij telewerk eveneens wordt aangemoedigd. Wie waar en wanneer presteert, is minder belangrijk. Het resultaat en de output maken immers het verschil.
Binnen een zeer competitieve omgeving gelden twee factoren: de retentie van de bestaande klanten en het aantrekken van nieuwe cliënten. Deze focus mogen we niet uit het oog verliezen. Vandaar dat iedereen ervoor moet zorgen dat er snel gereageerd wordt op vragen van klanten, business-opportuniteiten, … en vooral praktische en kwalitatieve adviezen worden verstrekt. Hier leggen wij de klemtoon op het verstrekken van doelgerichte en uiterst bruikbare adviezen. Onze academische achtergrond biedt hierbij een bijkomende kwaliteitsgarantie.

Dit maakt ons anders dan de meeste advocatenkantoren.

Onze ambitie schuilt in ons streven naar een aangename werkomgeving, waarin iedereen zich gelukkig voelt. Daarom werd Bloom Law opgericht. Dit verstevigt onze juridische slagkracht, en maakt het verschil. Eigenlijk op alle vlakken.

Vanzelfsprekend wordt elke sollicitatie strikt vertrouwelijk behandeld.

 
Geïnteresseerd?

Neem contact op met:
 
Kristof Salomez (0473/27 34 25) of per mail kristof.salomez@bloom-law.be
Joris De Wortelaer (0475/52 06 13) of per mail joris.dewortelaer@bloom-law.be