Specialisaties Sociaal Recht

ONTSLAG

Een van onze vennoten heeft gedoctoreerd over ontslagrecht en derhalve bezit het kantoor een doorgedreven kennis van alles wat met ontslag verband houdt. Onze advocaten begeleiden werkgevers of werknemers die tot ontslag willen overgaan (zowel individueel ontslag, meervoudig ontslag als collectief ontslag en sluiting), onderhandelen en pleiten hierover voor de rechtbanken. Een aantal belangrijke principezaken werden door onze advocaten behandeld.

 

SOCIAAL STRAFRECHT

Wij hebben een uitzonderlijke deskundigheid en ruime ervaring op het vlak van het sociaal handhavingsrecht. Wij staan cliënten bij in strafprocedures en administratieve procedures, doch adviseren ook naar aanleiding van controles door de sociale inspectiediensten.

 

ARBEIDSDUUR

De advocaten van Bloom hebben een specifieke op praktische oplossingen gerichte kennis van alle reglementering die verband houdt met de organisatie van de arbeid, zoals onder meer arbeidsduur, jaarlijkse vakantie, tijdskrediet, deeltijdse arbeid, arbeidsongeschiktheid, arbeidsreglement, flexibele arbeidsregelingen. Hierbij werken wij zeer nauw samen met de opdrachtgevers teneinde het bestaande stelsel te kunnen optimaliseren of een nieuw stelsel in te voeren, vertrekkend vanuit de noden van de onderneming op het vlak van de werkplanning. De meest verstrekkende flexibele arbeidsregimes in België werden door onze advocaten uitgewerkt en begeleid.

 

SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN

De advocaten van Bloom hebben zowel academische background als ruime praktijkervaring betreffende alle aspecten van de bijdrageregeling, zowel voor het zelfstandigenstelsel, het werknemersstelsel als de publieke sector. Onder meer op het vlak van het toepassingsgebied, bijdragen en de hoofdelijke aansprakelijkheden kunnen onze advocaten bogen op een verregaande specialisatie.
 

AMBTENARENRECHT

Een van de vennoten van ons kantoor is houder van een doctorstitel in het ambtenarenrecht en wordt internationaal geroemd om zijn kennis van dit thema. Wij schrijven personeelsstatuten, begeleiden bij collectieve onderhandelingen in de publieke sector en pleiten voor de Raad van State bij individuele betwistingen alsook bij vernietigingsberoepen tegen reglementaire bepalingen.

 

COLLECTIEF ARBEIDSRECHT

Onze advocaten worden regelmatig gevraagd om collectieve arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en personeelsstatuten op te stellen en de invoering en onderhandeling ervan te begeleiden. Onze advocaten hebben tevens een ervaring opgebouwd aangaande kortgedingprocedures bij collectieve conflicten.

 

LOON EN AANVULLENDE PENSIOENEN

Samen met het fiscaal departement van ons kantoor verschaffen wij adviezen omtrent de verschillende verloningswijzen (vast loon, variabele verloningswijzen, bonussen, stockopties) alsook met betrekking tot aanvullende pensioenen. Ook hebben onze advocaten een ervaring opgebouwd betreffende het contentieux in deze materies.

 

ARBEIDSVEILIGHEID EN GEZONDHEID

De welzijnsreglementering is bijzonder uitgebreid en zeer technisch. Onze advocaten hebben zich doorheen de jaren bekwaamd in deze zeer specifieke materie en verschaffen zowel advies aangaande deze reglementering, als dat zij cliënten vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures, hetgeen bij een ernstig arbeidsongeval niet zelden een correctionele procedure betreft waarin bedrijf en CEO strafrechtelijk worden vervolgd. Deze jarenlange bekwaming in dit onderdeel van het arbeidsrecht heeft zich ook vertaald in een lesopdracht aan de Universiteit betreffende deze welzijnsreglementering.